top of page
פוסטים אחרונים

בואו נדבר על אלרגיות

מהי אלרגיה? אלרגיה היא תגובה לא רצויה של המערכת החיסונית בגוף – הגוף מתייחס לחלבון מסוים (אלרגן) כאל חלבון זר המהווה סכנה ותוקף אותו.

אצל האנשים הרגישים, בעת חשיפה לאלרגן (כמו קרדית האבק, חלב, בוטנים...) המערכת החיסונית מופעלת ונגרמת תגובה אלרגית. התגובה האלרגית יכולה להתבטא בצורה קלה של אדמומיות, נפיחות וגרד או בצורה חמורה של שוק אנפילקטי, אשר ללא טיפול מהיר עלולה לגרום אף למוות.

הערכת סיכונים - המזון שאנו צורכים מכיל בין היתר חלבונים, באופן תיאורטי כל חלבון במזון עלול לגרום לתגובה אלרגית אצל אדם הרגיש לו. במידה ומזהים סכנה של אלרגנים (עקב נוכחות במוצר או כתוצאה מזיהום משני) יש לנקוט את כל האמצעים למניעת הסכנה החל בסימון האלרגנים ע"ג התווית וכלה בצמצום הזיהום המשני ככל האפשר.

ומה אומר החוק? בארץ כרגע אין חקיקה המסדירה את נושא האלרגנים. הסימון מתבצע באופן וולונטרי על ידי יצרני ויבואני המזון וקיים חוסר אחידות בסוגי הרכיבים המסומנים ובאופן סימונם על גבי תווית המזון. קיימת טיוטת תקנות של משרד הבריאות לעניין אלרגנים במזון, אשר תסדיר את נושא סימון האלרגנים במוצרי מזון כאשר היא תפורסם כחוק רשמי.

יש לציין שבמדינות שונות בעולם קיימת חקיקה המחייבת סימון אלרגנים במוצרי מזון, בין היתר במדינות האיחוד האירופי ובארה"ב.

לסיכום, כל מי שעוסק במזון חייב להיות מודע לסכנה הטמונה מאלרגיה למזון ולחשיבות סימון הרכיבים האלרגנים הידועים כיום ע"ג תווית המוצר.


חפשו לפי תגים
אין עדיין תגים.
bottom of page