top of page

כל היבטי הרגולציה ובטיחות מזון ליצרני מזון / רשתות שיווק / קייטרינג / יבואנים ועוד 

על האריזה

בתוך המוצר

נושא החקיקה ובטיחות במזון הוא נושא מורכב הדורש ייעוץ מקצועי, ולעיתים סקירה וניתוח מעבדתיים. 'היבטים' הינה חברת ייעוץ מזון מובילה בישראל אשר הוקמה בשנת 2007 לאחר 10 שנות עבודה של בעליה בתפקידים בכירים בשרות המזון הארצי במשרד הבריאות. 'היבטים' מעניקה שירותים בפרויקטים בנושאי רגולציה במזון, סימון תוויות, מפרטי מזון, אבטחת איכות ובטיחות מזון, עריכת מבדקים, הדרכות ועוד. שירותי הייעוץ בתחום המזון נפתחו גם לתחום מוצרי הטיפוח לבית ויחד מעניקים היבט נרחב ומקצועי של בטיחות ואיכות מוצרים בישראל.

 

היערכות נכונה ומניעה מקדימה - הם הביטחון שלכם.

אמרתם רגולציה ובטיחות מזון - אמרתם היבטים שונים על מזון ועל מוצרי טיפוח לבית.

בחינת התאמת המוצר על כל היבטיו לדרישות החוק, לרבות המפרט, הסימון, חומרי הגלם, מזהמים וחיידקים. מאפשר לכם להיות שקטים שהמוצר שלכם בטוח. 

רגולציה וסימון תוויות: חותמת בטיחות

תהליכי סריקה וניתוח מעבדתיים

מזון בטוח הינו פועל יוצא של סריקה וניתוח של תוצאות מעבדה באופן שוטף ומקצועי. אנו מסייעות בבניית תוכניות דיגום, אימות סימון תזונתי, ניתוח תוצאות בדיקות ועוד. 

היבטים על מזון - כותרות בתקשורת.

במשרד הבריאות שוקלים ליישם מסקנות הוועדה לקידום התזונה בישראל ומניעת השמנה

בקשתך נשלחה בהצלחה

ליצירת קשר התקשרו:

ענת אברבוך - 054-4744899

ריבה גור אריה שרון - 054-4657121

דוא"ל: hebetim@gmail.com

או השאירו פרטיכם וניצור עימכם קשר תוך 24 שעות

"בטחון במזון מתחיל בזהירות"

היבטים

חלק מלקוחות המשרד, בשירות התפור לפי מידה והיקף, ומכל היבט:

bottom of page