top of page

הדרכות

שמירה על הרמה המקצועית של המשאב האנושי בארגון ועמידה בדרישות של מערכות אבטחת איכות מזון ובטיחות מזון מחייבת ביצוע הדרכות תקופתיות לעובדים. אנו בעלות ניסיון רב בהדרכה לאנשי תעשייה, ליבואנים ולמפקחי משרד הבריאות  בתחומי הידע השונים. תוכן ההדרכה מותאם לדרישות הלקוחות.

 

הדרכות ל:

  • מנהלי אבטחת איכות וטכנולוגים

  • מנהלי צוות ייצור, מפעילי קווים ועובדי איכות

  • מנהלי רגולוציה

 

סוגי הדרכות:

  • הדרכות אישיות לבעלי תפקידים חדשים

  • סדנאות בתחומים שונים כגון: סימון מזון, מיקרוביולגיה של מזון וכו'

  • הדרכות מפעליות כחלק מדרישות מערכות בטיחות מזון

bottom of page