top of page

המערכות הן "המנוע" שמאחורי הבטיחות

מערכות ניהול איכות ובטיחות מזון 

מערכות איכות ובטיחות מזון הינן חלק בלתי נפרד בארגונים המחוייבים לאיכות ובטיחות מוצריהם ולשמירת בריאות לקוחותיהם. 'היבטים' מסייעת בין היתר בהקמה ושדרוג של:

  • מערכות ניהול איכות ובטיחות מזון

  • ביצוע מבדקים פנימיים: ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP

bottom of page