top of page

סמלים אדומים החל מינואר 2020!

חברת היבטים כבר ערוכה למהפכה

סמלים אדומים - חובה להיערך לעידן חדש!

מה חדש?

החל מינואר 2020 תחול חובת סימון סמלים אדומים לכמות גבוהה של סוכר, נתרן ושומן רווי במוצרי מזון. לדוגמא:

ICONS_1.png
ICONS_2.png
ICONS_3.png

החל מינואר 2021 - סמלים אדומים על מוצרים שיהיו מעל הרמות הבאות:

2.PNG

הסימון יחל בשתי פעימות:

החל מינואר 2020 עד ינואר 2021 - סמלים אדומים על מוצרים שיהיו מעל הרמות הבאות:

1.PNG

שינוי משמעותי שמחייב היערכות מקדימה:

התקנות החדשות מחייבות יצרני ויבואני מזון, בין היתר, לשינוי מבנה הטבלה התזונתית וכן סימון סוכרים וכפיות סוכר.

סימון עפ"י הנחיות משרד הבריאות הוא תהליך מורכב אשר מומלץ מאוד להקדים ולהיערך עימו עם מומחים הבקיאים בחוק.

 

תהליך העבודה:

חברת היבטים מתמחה בתהליך הסימון הנדרש.

במסגרת העבודה:

  • מתבצעת פגישה קצרה לאיבחון צרכי הלקוח

  • הלקוח שולח את התוויות הקייימות

  • חברת היבטים ממפה את התוויות ומגישה אותן מחדש בהתאם לתקנות לסימון תזונתי.

מומלץ ליצור עימנו קשר לפגישה אישית ולא מחייבת להיכרות והבנת דרישת החוק.

 

bottom of page