top of page

בטיחות אינה רק סביב מזון.

גם מוצרי ניקיון מחייבים זהירות!

שירותי בטיחות ואיכות למוצרי טיפוח וניקיון לבית (Home Careׂ)

בטיחות ואיכות אינן נחלתו הבלעדית של תחום המזון. למוצרי ניקיון הנמצאים בסביבה ובאים במגע עם בני אדם קיימת רגולציה ייעודית (לרבות תקנים ותקנות), חלקם חומרים מסוכנים המחייבים משנה זהירות וסימון מיוחד. חברתנו פועלת מול חברות גדולות וקטנות העוסקות בתחום הטואלתיקה כגון: יוניליוור, ג'ונסון ועוד. 

 

תחום מוצרי הטיפוח והניקיון לבית כולל את המוצרים הבאים:

  • חומרי ניקוי

  • אביזרי ניקיון (מטליות, ספוגים וכו')

  • אביזרי היגיינה לבית: שקיות אשפה, ניילון נצמד , נייר מגבת וכו'.

  • כלים חד פעמיים

 

השירות אינו כולל טיפול בתמרוקים כגון, סבוני גוף, מגבונים, משחות שיניים וכו'.

סימון מוצרים- תוויות:

היבטים סורקת את התוויות, בודקת התאמתן לדרישות החוק בישראל ולמפרט המוצר. חברתינו מנחה את הלקוח כיצד לתקן את הליקויים בסימון עד לקבלת תווית סופית מאושרת.

 

בנושא חשוב זה עומדות לרשותכם מספר אפשרויות לבדיקת סימון:

  • בדיקת טקסט לתווית

  • בדיקת תווית מעוצבת

  • הכנת טקסט לתווית

ייעוץ ברגולציה עפ"י דרישה ועפ"י הצורך:

לעיתים אין צורך בליווי צמוד של מנהל רגולציה אלא בתמיכה בנושאים ספציפיים מעת לעת. לרשותכם עזרה מרחוק וייעוץ בנושאים שונים ברגולציה בארץ הרלוונטית למוצרי טיפוח וניקיון לבית ומענה לשאלות ספציפיות המטרידות את הלקוח

 

תהליכי בטיחות ואיכות מוצר:

היבטים מרכזת את המידע הקיים אצל הלקוח הרלוונטי לבטיחות ואיכות המוצר ו/או חומרי הגלם, בודקת התאמתו לדרישות החוק ומסייעת בתיקון הליקויים עד לקבלת מפרט מוצר/חומר גלם שלם או בבניית מפרט מתחילתו ועד סופו.

לצורך כך היבטים מתבססת על:

  • תקנים ישראליים ובינלאומיים

  • תקנות, נהלים והנחיות.

 

bottom of page